קייטנות קיץ בירושלים – קייטנות קיץ 2019 – קייטנות קיץ 2019 בירושלים – קייטנה בירושלים – קייטנות

טרזן ומגלשת תנין בקייטנה

 קייטנות קיץ בירושלים – קייטנות קיץ 2019 – קייטנות קיץ 2019 בירושלים – קייטנה בירושלים – קייטנות

במאמר הקודם ,הסברתי עד כמה חשוב הפרמטר המוגדר ניסיון. אני משוכנע, כי אף אתם תמימי דעים באשר לתפיסת עולמי, כי עדיף לרכוש שירות או מוצר, מבעל ניסיון וככל שיהיה יותר ניסיון הריי זה עדיף. במיוחד, כאשר מדובר בשירות לילדנו, שהם החשובים לנו, מכל דבר אחר.

להלן התייחסותי  ל-  קייטנות קיץ  בירושלים – ובכלל בישראל..

במאמר זה,אתייחס לאישורים הנדרשים כדי לפתוח, – קייטנות קיץ 2019 בירושלים – ולהפעילן באופן תקין ומורשה מטעם הרשויות המוסמכות .

 1.  השתתפות בהשתלמות משרד החינוך, שמקיים אגף הנוער במשרד החינוך.  בסופה, כל משתתף עובר מבחן. האישור יתקבל,אך ורק לאחר שהמשתתף, יעבור בהצלחה את המבחן.  אישור השתתפות בהשתלמות- קייטנות קיץ בירושלים – הנו תנאי הכרחי .
 2. הצגת תכנית קייטנות למשרד לחינוך. בתכנית – קייטנות קיץ בירושלים-  ובכלל זה  בארץ , נדרשת התייחסות למספר פרמטרי. על כך אעמוד, במאמר הבא. על כל מנהל קייטנה, להגיש תכנית  למשרד החינוך. תכנית-  קייטנת קיץ 2019 בירושלים- תיבדק ואישורה הוא תנאי יסודי לקבלת רישיון להפעלת-  קייטנות קיץ בירושלים .
 3. אישור משרד הבריאות .במידה ומוגש מזון בקייטנות קיץ אזאי על מפעיל קייטנות לוודא שברשותו של הספק יש אישור יצרן מזון מטעם משרד הבריאות ולצרפו במכלול האישורים שאותם יש לצרף כמו תכנית קייטנה, אופן  הובלת המזון,סוג המזון ואופן ההגשה לילדים. לאחר הגשתם של אישורים אלה יינתן אישור משרד הבריאות .
 4. ביטוח- על בעל הקייטנה לבטח את הילדים בביטוח צד שלישי וכן את העובדים. צד שלישי מבטח את הילדים לרבות רשלנות של המפעיל והפעם כדאי לבדוק את גבולות האחריות למקרה ולסך המקרים ואין להמעיט בכך. ככל שגבולות הכיסוי גבוהים יותר כך עלות הביטוח גדול יותר. ישנם בעלי- קייטנות קיץ 2019 – אשר מסתפקים בגבולות של 100,000 דולר למקרה . קייטנת לאה המפעילה – קייטנות קיץ בירושלים -,המחמירה שבמחמירים קובעת רף גבוהה ביותר אשר על 4,000,000 דולר . בנוסף לכך,ציינתי שעל המפעיל לבטח את עובדיו "חבות מעבידים".כל עובד המועסק ע"י המפעיל מבוטח במהלך קייטנות קיץ מרגע הגעתו ועד רגע העזיבה אך לדעתי זה מינורי עבורכם.
 5. אישור יועץ בטיחות- אישור המעיד על כך כי,השטח נבדק והוא ללא מכשולים ומתאים לקיום,-  קייטנות קיץ 2019 .
 6. אישור מהנדס קונסטרוקטור- במידה ובשטח הקייטנה מוקמים מתקנים הנדסיים מכנים או חשמליים להנאת הילדים ב קייטנות  .
 7. אישור חשמלאי – לכל מערכת וציוד החשמל בשטח – קייטנות קיץ 2019 בירושלים – או אחרות .
 8. אישור כיבוי אש- למערכת גילוי אש ועשן ותקינות הציוד המצוי בשטח מתאים לניהול  – קייטנה בירושלים   -ובכלל.
 9. אישור ביטחון- האישור יינתן לאחר השתתפות בהשתלמות וסיור קב"ט בשטח – קייטנות קיץ –  ובכלל קבלת התניות והתחיבות למילוי דרישותיו.
 10. אישור סופי של משרד החינוך לפתיחת – קייטנה  בירושלים – עם הצגתם של כל האישורים המפורטים לעיל,משרד החינוך ימסור למבקש את האישור המיוחל.
 11. אישור רישוי עסקים- עם קבלת אישור משרד החינוך,על המבקש לקיים –  קייטנות קיץ 2019 בירושלים ,למסור את כל האישורים המפורטים לעיל בצרוף טופס בקשה על מנת לקבל רישיון עסק .רשיון העסק מהווה אישור לכך, שהרשות המקומית, מאפשרת למחזיק הרשיון,לנהל קייטנות – בתחום השיפוט אשר באחריותה.
 12. במאמר זה השתדלתי להרחיב ולציין כל פרט הנדרש לקבלת האישור המיוחל ממשרד החינוך לקיום, – קייטנות – מקווה שהכתבה סייעה בידכם בקבלת החלטה נבונה בבחירת קייטנת הנכונה.
 13. קייטנות קיץ 2019 - קייטנות בירושלים -

  קייטנות קיץ 2019 – חלק מהאטרקציות אשר מטריפות את הילדים ועושות חשק להגיע גם למחרת היום לקייטנות קיץ 2019

צור קשר
להצעה מיוחדת השאר עכשיו פרטים

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים